Videnskabsteori - skema med alle paradigmerne. Preview 2 out of 6 pages


Beskrivelse:

Noten er et skema, hvori 11 forskellige paradigmer bliver gennemgået med deres hovedpointer, teoretikere, epistemologi og ontologi (og lejlighedsvis metode). Skemaet giver et fantastisk overblik over mange komplicerede teorier og paradigmer, som skal behandles i faget videnskabsteori og metode, som jo er obligatorisk på alle uddannelser - derfor er disse noter af værdi for alle! - især dem som står over for at skulle påbegynde faget, eller for dem, som skal til eksamen og har brug for et simpelt og overskueligt overblik. Jeg lavede selv dette skema i forbindelse med mit mundtlige forsvar af et essay i faget videnskabsteori og metode på 4. semester af mit studie. Jeg fik 12. Samlet set behandles følgende paradigmer: positivisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, socialkonstruktivisme, Luhmanns systemteori, Marxisme, Kritisk teori, Hermeneutik, Semiotik, Empirisk Fænomenologi og Postmodernisme. Også et KORT afsnit om Thomas Kuhn og paradigmeskift. OBS. Den yderste rubrik til højre er noter, som jeg brugte til vores specifikke case, der omhandlede radikalisering af unge islamister. Har man valgt netop dét emne, vil disse noter formentlig være mere end guld værd, og forhåbenligt være brobygger til en rigtig god karakter!

Loading...